Vi har välutarbetade produktionsrutiner. Vi är noga med att ingen dålig frukt slinker igenom vår produktionsprocess. Alla frukter kontrolleras noga.

 

NÖJD-KUND-GARANTI
Reklamation från kund behandlas enligt följande:
Om Ni inte är nöjda
Ska leveransen omgående reklameras via e-mail.
Vid utebliven leverans
Vår leveransansvarig kontaktas
Ny fruktkorg levereras ut senast nästkommande arbetsdag.
Om enstaka frukter är skadade
Kunden kompenseras vid nästkommande leverans.
Ni får fel sortiment eller anser att produkten ej uppfyller ställda krav
Ny fruktkorg levereras omgående eller senast nästkommande arbetsdag.

Orsakerna till reklamation utreds internt och korrigerande åtgärder vidtas.
Reklamationen loggas av oss för att bli underlag till ständiga förbättringar