undersida4

Fruktproffset AB är ett lokalt företag i Luleå som består av 6st medarbetare. Vi har två stycken företagsledare som sköter inköp och administration. En produktionschef som samordnar och ansvarar för produktionen av våra fruktkorgar samt ytterligare tre personer som arbetar med produktion och distribution.

All vår administration, produktion och distribution är samlad under samma tak i våra nya lokaler på Storheden i Luleå. Vårt täckningsområde idag är Luleå, Boden och Piteå.

Vi har en god kompetens när det gäller miljövård och arbetsmiljö både när det gäller frukthantering samt distributionen.
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra dessa och ställer höga krav på våra anställda för att hålla den bästa kvaliteten både på frukt och leveranstider.

Vi kvalitetssäkrar att vår frukt förvaras och hanteras på rätt sätt genom regelbundna kontroller av kyltemperaturer och dokumenterar och utvärderar alla avvikelser som kan ha en störande påverkan för verksamheten.

Våra leverantörer skall även de efterleva de miljökrav som vi ställer på vår egen verksamhet.