MILJÖ

Vårt miljöarbete bygger på ett kontinuerligt arbete för att minska vår totala miljöpåverkan i hela vårt arbetsflöde. Vi tänker miljö i allt vi gör. Allt från våra transporter, produkter, avfall och emballage.

Idag består våra leveranser av ca 25% ekologisk frukt och vi arbetar ständigt med att fler av våra kunder ska välja ekologiskt producerade råvaror.

SMAK för ekologiska varor.
Vi är sedan 2014 certifierade för packning och förädling av ekologiska varor, och kontrolleras årligen av SMAK Certifiering AB.
Certifieringen innebär att vi har strikta interna rutiner för ankomstkontroll, lagring, packning, lastning och leverans av ekologiska varor. Detta för att säkerställa att inte konventionellt och ekologiskt odlade varor blandas samman eller förväxlas.

Enligt EU:s regler måste ompackade ekologiska produkter vara märkta i hela förädlingsprocessen. De varor som säljs i obruten förpackning är alltid försedda med leverantörens egen märkning för ekologisk odling.