Villkor

Garantier

Vi har väl utarbetade produktionsrutiner och är noga med att ingen dålig frukt slinker igenom vår produktionsprocess.
Alla frukter kontrolleras noga.
Om ni, trots vår högt ställda standard, inte är nöjda ska leveransen omgående reklameras via e-post.
Vid utebliven leverans kontaktas vår leveransansvarige och ny fruktkorg levereras ut senast nästkommande arbetsdag.
Om enstaka frukter är skadade kompenseras ni vid nästkommande leverans.
Har ni fått fel sortiment, eller anser att produkten ej uppfyller ställda krav, levereras en ny fruktkorg omgående eller senast nästkommande arbetsdag.
Orsaker till reklamation utreds internt och korrigerande åtgärder vidtas.
Alla reklamationer loggas av oss som underlag till ständiga förbättringar.

Leveransvillkor

Fruktkorgarna levereras på dagtid. Vi levererar året runt helgfria vardagar måndagar och onsdagar. Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans. Om leverans inte kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider eller på angivna platser har Fruktproffset AB rätt att överlämna fruktkorgarna i Kundens reception alternativt godsmottagning. Vid röda dagar sker alltid den ordinarie leveransen nästkommande helgfria vardag om inget annat är överenskommet.

Leveransuppehåll
Behörig beställare hos Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och får inte överstiga två månader. Behörig beställare måste per mail meddela Fruktproffset AB senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll.

Kvalitetsgaranti och reklamationer
Fruktproffset AB garanterar att den frukt som levereras är av fullgod kvalitet. Frukten handplockas i korgar och utgallring sker av de frukter som inte uppfyller våra höga kvalitetskrav. Anser behörig beställare att leveransen inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Fruktproffset att senast nästa leveransdag utan kostnad för Kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

Priser
Samtliga priser är angivna fritt kundens godsmottagning. Priserna är exklusive moms. I fruktabonnemanget ingår också lån av korg. Vi tillämpar ett retursystem för våra korgar, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Om lånad korg inte återlämnas debiteras kunden en fast kostnad a 69 sek.

Uppsägningstider
Har inget annat avtalats, gäller följande uppsägningstider:
1-10 korgar per vecka: 1 månad
11-20 korgar per vecka: 2 månader
>20 korgar per vecka: 3 månader
Uppsägning skall ske skriftligen per e-mail eller post.
Uppsägningstiden räknas från inkommet datum.
Leveransuppehåll får ej nyttjas under uppsägningstiden.
Leveransvolymen får inte ändras under uppsägningstiden.

Betalningsvillkor
Faktura i efterskott med 20-30 dagars kredittid.
Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto plus 8 %

När Du beställer frukt av Fruktproffset AB godtar Du ovan angivna rättigheter och skyldigheter.